Forsikringer

Alle det gule korts internationale rejseforsikrings dækninger er nu afskaffet, og du skal derfor aldrig rejse uden for Danmarks grænser uden en gyldig rejseforsikring. 
I Ung Rejs har vi valgt at anbefale Dansk Rejseforsikring A/S. De er specialister i rejseforsikring, har rigtig stærke dækninger, og deres skade- og alarmcentral er SOS International – en af Danmarks største. En forsikring fra Dansk Rejseforsikring dækker dig på rejsen, og sørger for hjælp 24 timer i døgnet, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke.
Alle deres forsikringer er med fuld dækning, som er  inkl. ubegrænset dækning for sygdom og hjemtransport, bagagedækning, ansvarsdækning, ulykkesdækning og meget mere.
Du kan læse mere om Dansk Rejseforsikrings dækninger her: www.danskrejseforsikring.dk

Rejseforsikring for 1 uge pr. person - DKK 225,-

Rejseforsikring for 2 uge pr. person - DKK 345,-

Hvad dækker din rejseforsikring (EU/EØS):

 • Sygdom og ulykker på rejsen
  Hvad dækkes: Udgifter til læge, hospital, sygetransport og hjemtransport
  For hvor meget: Der dækkes ubegrænset
 • Hjemtransport
  Hvad dækkes: Betalt hjemtransport ved sygdom eller tilskadekomst
  Hvor meget: Der dækkes ubegrænset
 • Ansvar: Personskade
  Hvad dækkes: Dækker når forsikrede gøres personligt ansvarlig for skade på anden person
  Hvor meget: Kr.5.000.000
 • Ansvar: Tingskade
  Hvad dækkes: Dækker når forsikrede gøres personlig ansvarlig for skader på ting
  Hvor meget: kr.3.000.000
 • Bagage
  Hvad dækkes: Genstande som medbringes eller købes på rejsen
  Hvor meget: kr. 10.000 per person
 • Bagageforsinkelse
  Hvad dækkes: Erstatningsbeløb på 500 kr./dag efter 5 timer
  Hvor meget: kr. 2000
 • Tandlæge og fysioterapi og kiropraktorbehandling
  Hvordan dækkes: Ved akut opstået tandlidelse eller sygdom
  Hvor meget: kr. 10.000 per person.
 • Rejseulykke
  Hvad dækkes: Dødsfald
  Hvor meget kr. 150.000
 • Rejseulykke
  Hvad dækkes: Varigt mén
  Hvor meget kr. 300.000
 • Ansvar: Personskade
  Hvad dækkes: Dækker når forsikrede gøres personligt ansvarlig for skade på anden person.
  Hvor meget: Kr.5.000.000
 • Ansvar: Tingskade
  Hvad dækkes: Dækker når forsikrede gøres personlig ansvarlig for skader på ting
  Hvor meget: kr.3.000.000
 • Hjemkaldelse
  Hvad dækkes: Dækker hjemkald ved akut sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt pårørende i Danmark
  Hvor meget: Rimelige og nødvendige udgifter
 • Feriekompensation (ødelagt ferie)
  Hvad dækkes: Dækker ødelagte feriedage 500 kr. pr. døgn
  Hvor meget: Maksimalt rejsens pris
 • Overfald
  Hvad dækkes: Dækker beløbet skadevolder ville blive dømt til at betale i henhold til dansk retspraksis.
  Hvor meget: kr. 500.000
 • Retshjælp/Sikkerhedsstillelse
  Hvad dækkes: Advokatbistand og kautionslån i tilfælde af tilbageholdelse i udlandet
  Hvor meget: kr. 150.000
 • Sygeledsagelse/tilkaldelse
  Hvad dækkes: Tilkaldelse af personer til udlandet ved akut sygdom eller tilskadekomst, ledsagelse af personer fra eller i udlandet.
  Hvor meget: Dækker 3 personer
 • Forsinket fremmøde på hele rejsen
  Hvad dækkes: Vi sørger for ny billet og evt. hotelophold både på ud- og hjemrejsen.
  Hvor meget: kr. 10.000
 • Krisehjælp (naturkatastrofer og voldelige begivenheder)
  Hvad dækkes: Dækker op til 10 behandlinger hos en autoriseret psykolog
  Hvor meget: per behandling maks. 1.500
 • Evakuering
  Hvad dækkes: Dækker ved krig, terror, atomskader og evakuering.
  Hvor meget: I samarbejde med UM